AKTIVITETSMØDE I AGILITY

 

Vi har valgt at afvikle en række aktivitetsmøder på samme dag og tid for at kun­­ne give jer en fælles oplevelse.

 

Derfor inviterer Dans & Musik, Fodbold, Gymna­stik, Håndbold, Motion & Friluftsliv, Petanque, Senioridræt, Agility, Tennis og Volleyball repræsentanter fra foreningerne til aktivitetsmøde

 

                    ONSDAG DEN 22. FEBRUAR PÅ

                    STENHUS GYMNASIUM I HOLBÆK

 

Den fælles oplevelse bliver et foredrag med

KAREN-MARIE LILLELUND

  som er kommunikationskonsulent, foredragsholder og forfatter. Og det er humoren, der er omdrejningspunkt.

Humor som værktøj til arbejdsglæde

Vi ønsker os samarbejdspartnere med humor, kolleger med humor, kærester med humor og det gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humoristisk overskud. Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd — kun vores egen. Det humoristiske

overskud starter hos os selv og Karen-Marie Lillelund giver i dette foredrag mange forskellige bud på, hvor vi kan begynde i det nære, på jobbet, i parforholdet og i forhold til os selv.

 

Programmet for aktivitetsmødet er:

 

Kl. 18.00 – 18.35      Spisning –
kræver tilmelding senest den 15. feb.
www.dgi.dk/201220037001


                                 Kl. 18.45 – 19.45    
                            
Foredrag med Karen-Marie Lillelund


                                 Kl. 20.00 – 22.00     
                             Aktivitetsmøde i den enkelte aktivitet

 

Til aktivitetsmødet kan foreningen sende indtil 3 stemmeberettigede repræ­sen­tan­ter. Såfremt foreningen har forslag til drøftelse på aktivitetsmødet, skal de sendes til landsdels­kontoret som det fremgår af indbydelsen til aktivitetsmødet, hvorefter endelig dagsorden udsendes.

Se indbydelse til aktivitetsmøde i Agility på næste side .

 

                             Med venlig hilsen

                                 Margit Ølgod og Thomas Bisgaard

                              Landsdelsformænd

 

 

 

INDKALDELSE TIL AKTIVITETSMØDE I AGILITY

for DGI Roskilde og DGI Vestsjælland

Onsdag, den 22. februar 2012 kl. 20.00 – 22.00

På Stenhus Gymnasium, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

 

Aktivitetsmødet er den øverste besluttende myndighed indenfor aktiviteten – svarende til generalforsamlingen i en forening. Hertil kan de medlemsforeninger, som deltager i aktiviteten, sende repræsentanter. Aktivitetsmødets deltagere vælger medlemmer til aktivitetsudvalget og afstikker rammerne for udvalgets arbejde det kommende år.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i spisning, foredrag og aktivitetsmødet.

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, skal være landsdelskontoret i hænde senest 3 uger før mødet.

 

Den endelige dagsorden m.v. udsendes 2 uger før mødet.

 

 

Med venlig hilsen

 

Agilityudvalget

 

Tilmelding til spisning, foredrag og aktivitetsmøde kan ske senest 15. februar 2012 på www.dgi.dk/201220037001 eller DGI, Berit Vintersfjord, tlf. 7940 4806, email: berit.vintersfjord@dgi.dk

 

Her er damen som holder foredraget, og I kan godt glæde jer.

Agilityregler

Agilityregler

Reglerne indenfor agilityen bliver revideret nogle gange. Så det kan være forvirrende at finde ud af, hvilke regler der gælder.

Ringsted Agility Forening hører under D.G.I Derfor er det deres regler som bruges.

Og hvad betyder det for dig?

Er du professionel, så er det vigtigt man ved hvilket regler man konkurrerer under.

Dyrker du agility for sjov, så er det måske ikke så vigtigt for dig.

På Linket her kommer du til D.G.I,s Hjemmeside og kan læse de gældende regler.

http://www.dgi.dk/Udover/Agility/Regler.aspx

God fornøjelse

Fællesmøde

ny adresse – ny adresse – ny adresse – ny adresse

ny adresse – ny adresse – ny adresse – ny adresse

ÅRSMØDE 2011 er blevet flyttet!

Årsmødet som skulle have været afholdt i Ringsted Sportscenter er blevet flyttet.

BEMÆRK VENLIGST

Årsmøde 2011 afholdes i

Ringsted Kongrescenter

Nørretorv 57, 4100 Ringsted

På grund af den store tilslutning til årsmødet 2011 er lokalerne blevet for små i Ringsted Sportscenter. Vi har derfor måttet finde nye lokaler og afholder derfor årsmøde 2011 i Ringsted Kongrescenter.

Da vi ikke kender navnene på alle tilmeldte, opfordrer vi til at bringe budskabet videre til andre deltagere, du har kendskab til.

For yderligere information bedes du kontakte DGI Vestsjællands kontor på

tlf.: 79 40 46 50 eller via mail på: vestsjaelland@dgi.dk

NB: Tilmeldingsfristen er forlænget til søndag d. 10. april 2011 og kan ske på vestsjaelland@dgi.dk eller på www.dgi.dk/201117000002

Der serveres sandwich i tidsrummet 18.00 – 18.45 til alle forhåndstilmeldte.

Velmødt til årsmøde 2011

Landsdelsbestyrelsen

DGI VestsjællandPlanlægningen af DGI Vestsjælland og DGI Roskilde

Planlægningen er i fuld gang med sammenlægning. Agilityudvalget i Vestsjælland er blevet enige om et samarbejde inde for ”hundeverden” med DGI Roskilde, hvis udfaldet på årsmødet den 13. april skulle falde ud til et nej til sammenlægningen. Vi mener, vi kan få stor gavn af hinanden - Roskilde er også kun fire medlemmer i bestyrelsen, det er for lidt ”arbejdskraft” – så derfor håber vi med et samarbejde, at kunne ændre på strukturen og dermed få flere interesseret i at deltage i nogle aktiviteter - også initiativer til nye aktiviteter – Det er pt. Ikke overskud til i udvalgene – Derfor husk at møde op til ÅRSMØDET den 13. april i Ringsted Sportscenter

Med mange hilsner

Anne

Agilityudvalget Vestsjælland


Her følger referatet fra fællesmødet som blev afholdt i lørdags
Næste møde er allerede planlagt til lørdag d. 12. februar 2011 i DGI Roskilde's mødelokaler

Tilmelding kan ske på www.dgi/201120037011 eller pr. mail mhtml:{BB1F600E-4214-404F-8BB8-4E872CCBB66E}mid://00000048/!x-usc:mailto:roskilde@dgi.dk


Venlig hilsen

Berit Vintersfjord
Idrætskoordinator - Agility

DGI Roskilde| Telefon 79 40 48 00 | Direkte 79 40 48 06
Industrivej 44 1. 4000 Roskilde
berit.vintersfjord@dgi.dk | www.dgi.dk/roskilde

Mandag, Tirsdag, Torsdag: 9.00-15.30 | Onsdag: 10.30-15.30  Fredag: 9.00-13.00DGI ? idræt & fællesskab  

 

Referat af fælles møde for agility foreninger på sjælland

Lørdag den 15. januar 2011 i DGI Roskilde

 

Deltagere:

Nordsjælland   : Dorthe & Palle

København       : Mona & Palle

Vestsjælland    : Anne & Rebecca

Roskilde            : Jytte & Allan

DGI konsulent :  Poul Hangler

 

Dagsorden:

1.       Velkomst med baggrund for mødet.

2.       Mulighederne for et samarbejder/fusion af agilityudvalgene ( åben debat )

3.       Aktiviteter på sjælland

4.       Organisationsopbygning ( Paraplymodel – ledelse med underudvalg )

5.       Næste møde

6.       Evaluering

7.       Evt.

 

 

Pkt. 1

Poul bød velkommen og forklarede baggrunden for mødet var, at Vestsjælland og Roskilde havde haft et fusionsmøde omkring sammenlægning af deres to udvalg, samt at Deres ønske var at undersøge om der evt. kunne skabes et udvidet samarbejde med resten af de sjællandske udvalg, på forskellige interesse områder.

 

Pkt. 2

Alle deltagere fik ordet omkring deres forventninger til mødet, samt deres syn på evt. fælles opgaver der kunne udvikles i fællesskab og samarbejde, for at udvikle agilityaktiviteten på sjælland. Ikke mindst muligheden for at samarbejde om aktiviteter på tværs af landsdelene, til glæde for medlemmerne, uden det altid er Tordenskjolds soldater der trækker hele læsset.

Der var positiv opbakning hele vejen rundt om bordet, til at finde områder, man kunne samarbejde om, men også enighed om at lokalturnering samt forankring lokalt i alle landsdele var meget vigtig.

 

Pkt. 3

Alle landsdele kom med input til hvad der sker i deres landsdele under følgende 5 grundlæggende områder:

Turnering, stævner, kurser, skole/lejr samt øvrige aktiviteter.

 

Turnering: 

 

Nordsjælland afholder turnering med deltagelse af 7 klubber af landsdelens 10 medlemsforeninger. Turneringen afholdes med 4 fællesstævner samt et finalestævne. Klubberne løber hver gang 2 spring og 2 agility løb, de 4 bedste deltagere fra hver klub tæller til det samlede resultat i de 4 løb. Turneringen afholdes hen over hele året og består af ca. 250 starter pr. stævne.

 

København afholder ikke turnering i øjeblikket mellem deres 5 medlemsforeninger pga. pladsmangel. Har tidligere afholdt turnering, hvor man mødtes klub mod klub igennem året.

 

Vestsjælland afholder turnering med deltagelse af landsdelens 6 medlemsforeninger. Turneringen afholdes som 5 fællesstævner. Klubberne løber hver gang 1 spring og 1agility løb, de 3 bedste fra hver klub tæller til det samlede resultat i de 2 løb. Turneringen afholdes hen over hele året og består af ca. 100 starter pr stævne.

 

Roskilde afholder turnering som klub mod klub turnering, der løbes hver gang 1 spring og 1agility løb. De 4 bedste deltagere for hvert hold tæller til resultatet i hver kamp. En klub må gerne tilmelde flere hold til turneringen max 10 deltager tilmeldt pr. hold. Turneringen løbes over hele året fordelt på ca. 25 mini stævner mellem 2 klubbers hold. Turneringen afsluttes med fælles finale hvor alle hold deltager.

 

Storstrøm uvist, da de ikke deltog i mødet.

 

Stævner:

 

Nordsjælland afholder 3 stævner

-Stævne på toppen kun for egne lokalforeninger.

-Venskabsstævne i Smørum sammen med København og Roskilde.

-Barthahus åben for alle.

 

København afholder 1 stævne

-Venskabsstævne i Smørum sammen med Roskilde og Nordsjælland.

 

Vestsjælland afholder 1 stævne

-Høve stævnet åben for andre.

 

Roskilde afholder 2 stævner

-Sommerstævne i Fløng.

-Venskabsstævne i Smørum med København og Nordsjælland.

 

 

Kurser:

 

Nordsjælland afholder uge kursus i agility handling videre gående, samt enkelte endagskurser.

 

København afholder ikke kurser pga. areal mangel.

 

Vestsjælland afholder hundemassage kursus samt enkelte endagskurser.

 

Roskilde afholder 9 kurser i løbet af året i agility, rally O samt hundemassage.

 

 

Skole / lejre

 

Ingen landsdele har planlagt skole / Lejre.

 

 

 

 

Øvrige aktiviteter:

 

Nordsjælland deltager i kulturnat i Hillerød samt div. Opvisninger.

 

København afholder mange spændende foredragsaftener, samt deltager i div. Opvisninger og kulturelle arrangementer.

 

Vestsjælland deltager i div. Kulturelle arrangementer samt afholder enkelte foredragsaftener.

 

Roskilde deltager i diverse kulturelle arrangementer samt opvisninger.

 

 

Pkt. 4

Poul orienterede om paraply modellen og dens fordele, hvor den enkelte kan melde sig, som hjælper til lige det område man brænder for. Der var enighed om at det var en god ide, at arbejde videre med modellen på de områder, man i fremtiden ønskede at udvikle samarbejdet omkring, og derved få flere hænder til rådighed, samt mere aktivitet.

 

Pkt. 5

Næste møde blev fastsat til den lørdag den 12 februar kl. 10-13 i DGI Roskilde.

 

Pkt. 6

Evaluering/konklusion af mødet, blev at alle var enige om at man skulle fortsætte planerne for at arbejde meget mere sammen på hele sjælland, om udvalgte områder, som kurser, fælles stævner osv.

Deltagerne var enige om at vende tilbage til deres bestyrelser og afstemme de enkelte områder, og så møde op igen til næste møde og udarbejde aktivitets årsplan omkring kurser, stævner samt de områder der yderligere ville være ønske om at udvikle samarbejdet på.

Vestsjælland og Roskilde oplyste samtidig at de er enig om en fusion af deres 2 udvalg hurtigst muligt.

 

Pkt. 7

Nil

 

Referent

Allan Roskilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Der henvises til DGI hjemmesidenher 
Referat af AKTIVITETSMØDE FOR AGILITY I DGI Vestsjælland

Referat af AKTIVITETSMØDE FOR AGILITY I DGI Vestsjælland

 

                           Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.00

 

Tilstede:  10 medlemmer præsenterende følgende klubber:

                 Sorø Hundevenner, Hundeforeningen Lammefjorden, Spcialklubben for Belgiske Hyrdehunde,

                 Dragsholm Hundeskole, Ringsted Agility Forening

 

Anne Larsen bød velkommen.

Derefter gik vi til dagsordenen:

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Drøftelse af udvalgets økonomi
  6. Kommende aktiviteter
  7. a) Valg af Formand for 1 år

            b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

            c) Valg af 1 suppleant.

  1. Eventuelt

 

Ad 1)

Maj-Britt Kjerrumsgaard blev valgt

Alle kunne meddele, at indkaldelsen til Aktivitetsmødet var rettidigt indkaldt.

 

Ad 2)

Flemming Hansen blev valgt til stemmetæller

 

Ad 3)

Formandens beretning blev fremlagt. Der var ingen kommentarer til beretningen, så den blev vedtaget.

 

Ad 4)

Der var ingen indkomne forslag

 

Ad 5)

Charlotte Bøgvad fortalte lidt om økonomien – Det er lidt forvirrende – da noget skal indberettes til Vestsjælland og godkendes det andet hører til på landsplan og skal indberettes til Jylland og godkendes der. – Vi har fået  - det har alle idrætter – beskåret vore ønsker i 2010, da DGI ikke får så mange tipsmidler som tidligere. Vor store post er kørepenge, da vi bor langt fra hinanden og denne post er beskåret væsentligt.

 

Ad 6)

Vi har planlagt Landsdelsturneringer som følger:

27 marts i Ringsted Agility Forening

17. april i Sorø Hundevenner

5 juni i Dragsholm Hundeskole

29 august i Lammefjorden

9 oktober i Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

 

Et foredrag – Dette vil Dragsholm Hundeskole byde ind på – Foredraget bliver i 2. halvdel af 2010

 

Inspirationsweekend – Efter ønske fra udvalget bliver denne kun afholdt hvert 2. år – Er et mega arbejde/stor tilrettelægning.

 

Træner/træner dag – Dragsholm Hundeskole vil gerne prøve at arrangere noget i efteråret (evt 30.oktober)

                                  Træner/træner dag er hvor vi kommer rundt i klubberne og ser, hvordan de underviser

                                  Diskuterede også om vi evt kunne få en træner udefra og søge tilskud fra spotkursuspuljen, men            

                                  Så mister vi den oprindelige mening med træner/træner dagen.

 

Ad7)

Formand – Anne Larsen valgt

2 bestyrelsesmedlemmer -  - Charlotte Bøgvad blev genvalgt

                                               Ann  Andersen ønskede ikke genvalg og der kunne ikke findes en anden

Udvalget fortsætter derfor med kun 3 udvalgsmedlemmer.

Charlotte Bøgvad – næstformand

Rebeccah Bang – sekretær

Birgit Kristensen – menigt bestyrelsesmedlem

 

1 suppleant – kunne ikke findes nogen, da denne så ville træde direkte ind i bestyrelsen

 

Ad 8)

Høvestævnet – Skal vi deltage – ja, og helst to dage –Lørdag med Rally-O, søndag med Agility.

Skal bare gøre noget mere reklame for stævnet –Invitation sendes direkte til klubberne – tilmeldingen skal være mere brugervenligt eller man skal vide i god tid, hvis det er online tilmelding, så man kan få hjælp fra andre med, hvordan det gøres.

 

Findes der dog ikke en liste over dommere i DGI – Udvalget prøver at spørge i Landsudvalget.

 

Tilskud til inspirationsskolen – Udvalget blev pålagt at finde ud af, hvordan man søger om evt tilskud.

 

Referent: Anne Larsen