Generalforsamling

 

OBS! Datoen for generalforsamlingen er ændret: 

Det bliver i stedet torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 og som sædvanligt på Eilekiersvej 17 i Benløse.

DAGSORDEN

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
På valg:

Belinda Frandsen - modtager genvalg
Margot Pedersen - modtager genvalg, men ikke som kasserer
Annette Kjelstrup - modtager ikke genvalg

Valg af 2 bestyr. Suppleanter
Valg af bilagskontrollant
Valg af bilagskontrollantsuppleant
Valg af udvalg:
Aktivitetsudvalg
Vedligeholdelsesudvalg
PR-udvalg
Webmaster
Evt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 21. Januar.

Alle klubbens medlemmer er velkomne!

Åbent hus

RINGSTED AGILITY FORENING

Søndag d. 13. oktober kl. 11.00 – 13.00

 Kære naboer - nær som fjern

Ringsted Agility Forening holder til på Eilekiersvej 17-19, Benløse, 4100 Ringsted, hvor vi træner hver mandag, tirsdag og torsdag aften forår og efterår – samt har flere events hen over vinteren.

Kom og besøg os søndag d. 13. oktober kl. 11.00 – 13.00.

Vi vil gerne vise, vore aktiviteter inden for hundeaktiviteter. – Kom og få en snak, se hvad de forskellige aktiviteter er - kom evt. og prøv med din egen hund – Det er sjovt at være aktiv med sin hund. Hunden elsker det, og det vil du også gøre.

 Vi byder på Agility, Nose Work, lydighed og Rally-O. – Og så en kop kaffe/the.

Vi glæder os meget til at se jer.

Ingen tilmelding bare mød op - vi ses.

Ringsted  Agility Forening

Anne Larsen (formand)